Kulakta Sıvı Birikmesi (Seroz Otit)

Kulakta sıvı birikmesi (Seroz otit)

Kulakta sıvı birikmesi yaygın bir durumdur. İlkokula başlama yaşına kadar yakaşık olarak on çocuktan sekizinde en azbir defa kulakta sıvı toplanması görülür. Buna tıp literatüründe seroz otit veya sekresyonlu orta kulak iltihablanması adı verilir.

Kulakta sıvı birikmesinin sebebi nedir

Tıp camiasında orta kulaktaki sıvının enfeksiyona bağlı olup omadığı tartışılan konulardan birisidir. Kulaktaki sıvı birikmesinin çoğunlukla geniz etinin östaki borusuna yaptığı bası  sonucu olduğu kabul edilmektedir. Üst solunum yollarındaki mikroorganizmaların östaki borusu yoluyla orta kulağa geçip enfeksiyona sebep olduğu olduğu kabul edilmektedir.

Kulakta sıvı birikmesi nasıl anlaşılır

Seroz otit ağrı ve ateş yapmaz. Genellikle ebeveyn ya da öğretmenleri   tarafından çocuğun az duyduğu farkedilir. Genel sağlık muayeneleri sırasında farkedilerek bize yönlendirilen  hastalarımız da olmaktadır. Bazen işitme azlığı farkedilemeyecek seviyede az olabilir. Bu durumlarda çocuğun akranlarına göre  konuşma geriliği oluşmaktadır. Bazı çocuklarda denge bozukluğu veya dikkat eksiklikleri sıvıya bağlı hafif işitme azlığının sonucu olarak karşımıza çıkabilmektedir

Tüp takılması gerekli midir

Kulakta sıvı birikmesi tesbit edildiğinde tedavi ve  yakın gözlem  ile 3 ay takip edilir. Yeterli iyileşme sağlanamazsa tüp takılmasını önerebiliriz.

Yetişkinlerde de kulakta  sıvı toplanması görülebilir mi

Yetişkinlerde kulakta sıvı toplanması nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik edebilir. Uzun Süreli kulak tıkanıklıklarında östaki fonksiyonları değerlendirilmelidir. Yetişkinlerdeki sıvı birikmesinin altta yatan sebebi araştırılması gerekir, ihmal edilmemelidir.

İhmal etmeyeceğiniz durumlar

Çocuğunuzda konuşmada gerillik, dikkat eksiklikleri, hafif denge bozukluğunu gözlemliyorsanız hafif dereceli de olsa işitme kaybı ya da kulak değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Yetişkinlerde var ise, altta yatan sebep araştırılmalıdır.